Verve upratovanie a čistenie

Spoločnosť VERVE poskytuje komplexné služby v oblasti priemyselného upratovania a čistenia. Zameriavame sa taktiež na upratovanie novostavieb a rekonštrukcií.

Zabezpečujeme pravidelné komplexné upratovanie administratívnych centier, kancelárií, bánk, budov štátnej správy, stredných a vysokých škôl, ubytovacích zariadení, kultúrnych zariadení, obchodných domov, výrobných priestorov a pod. Technologické postupy pre upratovanie a ošetrovanie jednotlivých typov povrchov vychádzajú z doporučení výrobcov a skúseností našej spoločnosti.

Samozrejmosťou je plnenie individuálnych požiadaviek každého nášho klienta.

Komplexnosť služieb

Komplexnosť služieb je jedným zo základných predpokladov k úspechu v oblasti služieb upratovania. Okrem bežného denného upratovania zabezpečujú pracovné skupiny odborne vyškolených pracovníkov najmä:


generálne upratovanie a predkolaudačné upratovania
upratovanie firiem
umývanie okien a sklenených plôch
umývanie a čistenie osvetlení interiérov
výškové čistenie sklenených plôch a fasád
ochrana proti grafiti a odstraňovanie grafiti
generálne upratovanie a predkolaudačné upratovania
komplexné upratovanie po remeselníkoch
kompletné záhradnícke práce
čistenie chodníkov a parkovacích plôch vrátane odpratávania snehu
zimná údržba
deratizácia
dezinfekcia
dezinsekcia
odvoz odpadu