Verve Services upratovanie a čistenie

Spoločnosť Verve poskytuje komplexné služby v oblasti priemyselného upratovania a čistenia. Zameriavame sa taktiež na upratovanie novostavieb a rekonštrukcií.

Kontakt

Pravidelné komplexné upratovanie

Zabezpečujeme pravidelné komplexné upratovanie administratívnych centier, kancelárií, bánk, budov štátnej správy, stredných a vysokých škôl, ubytovacích zariadení, kultúrnych zariadení, obchodných domov, výrobných priestorov a pod. Technologické postupy pre upratovanie a ošetrovanie jednotlivých typov povrchov vychádzajú z doporučení výrobcov a skúseností našej spoločnosti.

Samozrejmosťou je plnenie individuálnych požiadaviek každého nášho klienta.

Komplexnosť služieb

Komplexnosť služieb je jedným zo základných predpokladov k úspechu v oblasti služieb upratovania. Okrem bežného denného upratovania zabezpečujú pracovné skupiny odborne vyškolených pracovníkov najmä:
 • generálne upratovanie a predkolaudačné upratovania
 • upratovanie firiem
 • umývanie okien a sklenených plôch
 • umývanie a čistenie osvetlení interiérov
 • výškové čistenie sklenených plôch a fasád
 • ochrana proti grafiti a odstraňovanie grafiti
 • generálne upratovanie a predkolaudačné upratovania
 • komplexné upratovanie po remeselníkoch
 • kompletné záhradnícke práce
 • čistenie chodníkov a parkovacích plôch vrátane odpratávania snehu
 • zimná údržba
 • deratizácia
 • dezinfekcia
 • dezinsekcia
 • odvoz odpadu

Verve Facility Services, s.r.o.

Lazaretská 3/A,
811 08 Bratislava

IČO: 48264695
DIČ: 2120127977

Top